Zespół Play More Productions, w łatwy sposób potrafi połączyć własną wizję z wymaganiami i potrzebami klienta. Praca nad projektem przebiegała zgodnie z harmonogramem oraz w miłej atmosferze.