Dobra znajomość branży oraz konstruktywne pomysły pozwoliły na stworzenie świetnych filmów.
Dzięki usługom PlayMore zasięgi studia diametralnie wzrosły.